Jarno

041-3148400

Jonas

045-6796595

PÄIVYSTYS 041-3106276

ark. klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin

LINJASANEERAUS

LINJASANEERAUS

Mikä Linjasaneeraus?

Linjasaneeraus tarkoittaa vanhojen putkistojen ja muiden teknisten järjestelmien uusimista ja korjaamista. Tämä on tarpeellista, koska vanhojen putkistojen käyttöikä on rajallinen, ja ne voivat aiheuttaa vesivahinkoja ja muita ongelmia, kuten kosteus- ja homevaurioita.

Linjasaneerausprosessi voi sisältää putkistojen, viemäreiden, sähköjärjestelmien, ilmanvaihtojärjestelmien ja muiden teknisten järjestelmien uusimisen. Linjasaneeraus voi myös sisältää kylpyhuoneiden, keittiöiden ja muiden tilojen remontin ja päivityksen.

Linjasaneeraus on iso ja vaativa remontti, joka voi kestää useita kuukausia. Se voi vaikuttaa asukkaiden arkeen, koska remontin aikana asukkaat eivät voi käyttää vettä ja muita järjestelmiä täysin normaalisti. 

Linjasaneeraus on kuitenkin tärkeä ja tarpeellinen investointi, joka parantaa asuinrakennusten turvallisuutta, asukkaiden terveyttä ja viihtyvyyttä sekä nostaa kiinteistöjen arvoa. Lisäksi linjasaneeraus voi parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ympäristökuormitusta.

Linjasaneeraus ja asuminen

Asukkaan näkökulmasta linjasaneeraus voi aiheuttaa häiriöitä asumiseen. Huoneistojen vedensaanti ja lämmitysjärjestelmät voivat olla poissa käytöstä jonkin aikaa, mikä voi vaikuttaa asukkaiden arkeen. Asukkaiden on tärkeää varautua mahdollisiin remonttipölyihin ja meluhaittoihin, ja huolehtia esimerkiksi suojauksista ja siivouksista omassa asunnossaan.

Asukkaiden kannattaa seurata linjasaneerauksen etenemistä ja tarvittaessa ottaa yhteyttä remontin toteuttajiin tai taloyhtiön edustajiin kysymysten tai ongelmien ilmetessä. Lisäksi asukkaiden on hyvä tutustua taloyhtiön tiedotuskanaviin ja tiedotukseen linjasaneerauksesta, jotta he pysyvät ajan tasalla muutoksista ja toimintatavoista.

Scroll to Top