Jarno

041-3148400

Jonas

045-6796595

PÄIVYSTYS 041-3106276

ark. klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin

JL Talotekniikka oy

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) koskee JL Talotekniikka oy:n (jäljempänä ”yritys”) asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.

1. Rekisterinpitäjä

JL Talotekniikka oy

Y-tunnus: 3194446-9 

Osoite: Kankitie 3 B 7, 48400 Kotka

Sähköposti: info@jl-talotekniikka.fi

Puhelin: 045-6796595

2. Rekisteriasiat ja yhteyshenkilö

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä yrityksen tietosuojavastaavaan:

Nimi: Jonas Liljeqvist

Sähköposti: jonas@jl-talotekniikka.fi

Puhelin: 045-6796595

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

– Asiakassuhteiden ylläpito ja asiakaspalvelu

– Laskutus ja maksujen hallinta

– Markkinointi ja viestintä

– Yrityksen toiminnan kehittäminen ja tilastointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

– Sopimus: Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden toteuttamiseksi.

– Lainsäädäntö: Yritys on lakisääteisesti velvoitettu käsittelemään tiettyjä henkilötietoja esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen osalta.

– Oikeutettu etu: Henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi käsiteltäviä tietoja voivat olla asiakkaan tilaushistoria, laskutustiedot sekä mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädännön mukaan on tarpeellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tilauksen tai yhteydenottolomakkeen välityksellä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä asiakaspalvelutilanteissa, markkinoinnin yhteydessä tai muista julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille muutoin kuin lainsäädännön niin edellyttäessä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille, joiden kanssa sopimus edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

8. Tietojen suojaus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne on suojattu asianmukaisesti tietoturvatoimin. Yrityksen tietojärjestelmiin pääsy on rajoitettu vain niitä tarvitseville henkilöille.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto omista henkilötiedoistaan ja niiden käsittelystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen oikaisua, poistoa sekä siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointiin. Oikeuksien käyttämisestä tulee olla yhteydessä yrityksen tietosuojavastaavaan.

10. Muutokset tähän selosteeseen

Palvelujemme ja tietosuojakäytäntöjemme muuttuessa voimme tarvittaessa päivittää tätä selostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

Viimeisin päivitys: 14.3.2023

Scroll to Top